Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

RT @TheBestFights_: Nah he really made Jake Paul get sturdy bro 🤣🤣🤣 https://t.co/vBIanYHtL3

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản December 16, 2022 at 01:05PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2022

RT @buitengebieden: Following online workouts like.. https://t.co/C5LOzTpqbR

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản December 12, 2022 at 11:02AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

RT @ESPNFC: Achraf Hakimi celebrating with his mother after defeating Spain in the Round of 16 is everything ❤️🇲🇦 https://t.co/XPiBNtHpNc

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản December 07, 2022 at 09:56AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

RT @ESPNFC: Rodrigo De Paul was keeping an eye out for Messi 😂 https://t.co/wHcHh0ZZ7n

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản December 06, 2022 at 10:11AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2022

RT @buitengebieden: Owlets waking up.. 🥱 https://t.co/AE2ymDkjMR

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản December 04, 2022 at 04:00PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2022

RT @introvertsmemes: “always start your day with a positive attitude” me at 8am: https://t.co/EUXb7GEZRr

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản December 03, 2022 at 09:47AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

RT @BornAKang: This was his villain origin story https://t.co/jk4i87n8ZI

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản December 02, 2022 at 10:10AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022

RT @invis4yo: “Yeah I had breakfast today” The breakfast: https://t.co/KCjSoRqhuI

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản December 01, 2022 at 10:04AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2022

RT @TranslatedCats: Diet life day 1.https://t.co/Flh5fW2pJJ

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 30, 2022 at 09:54AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

RT @literallymecats: SHOW ME YOUR CATS https://t.co/xSXlEmMVlb

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 29, 2022 at 11:00AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

RT @weirdlilguys: not impressed https://t.co/YoOcr3HE11

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 28, 2022 at 09:38AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2022

RT @Malcolm5xl: This Me when I see other Black people when I’m out anywhere https://t.co/u7SxBOZPlo

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 27, 2022 at 10:16AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

RT @tize4PF: THIS IS NOT MY HARRY POTTER https://t.co/cAHLWAKybw

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 26, 2022 at 10:25AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

RT @goal: RICHARLISON THAT WAS OUTRAGEOUS 🤯 https://t.co/kcQYUYvMDi

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 25, 2022 at 09:58AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2022

RT @TrollFootball: These Saudi Arabia fans 😂 https://t.co/wzTZMjsduC

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 24, 2022 at 09:31AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

RT @BornAKang: I know she was pissed https://t.co/15zlslxXPP

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 22, 2022 at 10:05AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

RT @DailyLoud: This 29 foot crocodile was discovered in a lake in Maine. Considered to now be the worlds largest 🤯🐊 https://t.co/Wej7EsWYYt

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 21, 2022 at 10:03AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

RT @weirdlilguys: it's a catleidoscope https://t.co/5kepxwQN52

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 20, 2022 at 04:41PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

RT @fasc1nate: Rare sighting of a rainbow and lightning. https://t.co/fyAb0Bwl3h

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 19, 2022 at 08:59AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

RT @buitengebieden: Mommy and her babies.. 😊 https://t.co/xOVIN1R8Tg

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 18, 2022 at 09:22AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2022

Đổi đời nhờ nuôi cá tầm Ông Trần Văn Mạ ở huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) không chỉ là người tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế địa phương mà còn giúp nhiều hộ dân khác trong vùng thoát nghèo nhờ mô hình nuôi cá tầm. https://t.co/iWAwxZxcbO

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 08, 2022 at 04:20PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2022

Con người thải ra bao nhiêu chiếc điện thoại cũ trong năm 2022? Các chuyên gia cho biết hơn 5 tỷ điện thoại di động có thể sẽ bị vứt bỏ vào năm 2022, đồng thời kêu gọi tái chế nhiều hơn các vật liệu thường độc hại bên trong những thiết bị này. https://t.co/AQiG4hCCvl

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 07, 2022 at 04:20PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2022

Tìm thấy cây nấm ''siêu to, khổng lồ'' quái dị, anh nông dân kiếm ngay bạc triệu Sau khi chi gần 1,7 triệu đồng để mua, người đàn ông đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội. https://t.co/NGjMaGW3iP

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 06, 2022 at 04:19PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2022

Loài hôi hám ai nhìn cũng rùng mình, không ngờ là đặc sản bổ dưỡng trong nhà hàng Dơi là loài có hình thù xấu xí, đáng sợ nhưng ít ai biết rằng đây là đặc sản nổi tiếng ở Đồng Nai https://t.co/gzjuZbG9Mx

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 05, 2022 at 04:19PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

Bất ngờ vỏ chanh được rao bán với giá 2 triệu đồng/kg vẫn hút khách Mấy ngày gần đây, nhiều người bất ngờ với bài đăng bán vỏ chanh với giá lên đến 2 triệu đồng. Dù giá cao vẫn có người đặt mua. https://t.co/D4UyrrULnn

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 04, 2022 at 04:18PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

Chàng trai 9x thu trăm triệu mỗi năm nhờ nuôi lươn không bùn, cho lươn nghe nhạc Với việc áp dụng kỹ thuật nuôi lươn bằng bể không bùn và cho nghe nhạc mỗi ngày, anh Ngô Sỹ Quân ở Nghệ An đã thành công trong mô hình nuôi lươn thương phẩm, thu lãi hơn 700 triệu https://t.co/zze7Z0VZg3

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 03, 2022 at 04:18PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2022

Sức mua tăng đột biến, ôtô lại cháy hàng Nguồn cung ôtô thời gian gần đây đã được cải thiện song do sức mua tăng mạnh ngoài dự đoán của nhiều hãng xe nên cung vẫn chưa đáp ứng được cầu https://t.co/iB6MX2ihuJ

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 02, 2022 at 04:17PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022

9x làm thứ mật “lạ” từ quả chuối, mỗi tháng bán 300 lít Loại mật này được làm từ phương pháp ủ lên men tự nhiên nên bị ảnh hưởng rất lớn từ điều kiện thời tiết và khó bảo quản. https://t.co/VXVk38SMje

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản November 01, 2022 at 04:16PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

Chi 20 triệu mua bàn ghế gỗ, một thời gian sau sốc nặng vì sự thật bên trong Chủ nhà choáng váng khi phát hiện sự thật đằng sau lớp gỗ bên ngoài. Khi chọn sofa, ngoài kiểu ghế bằng da, nỉ thì nhiều người cũng chọn kiểu làm bằng gỗ đơn giản sang trọng. https://t.co/tf4NAJ0yP0

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 31, 2022 at 04:15PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

Nhiều mẫu ô tô “cháy” hàng và tăng giá vì sức mua tăng đột biến Dù nguồn cung ô tô thời gian gần đây đã được cải thiện nhưng do sức mua vượt ngoài dự đoán của nhiều hãng xe nên cung vẫn chưa đáp ứng được cầu. Một số mẫu thậm chí tăng giá. https://t.co/4BxK3NSnPs

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 30, 2022 at 04:14PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

RT @lil_catos: flower blooming 🌷🌷 https://t.co/7ZTvQrCA86

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 29, 2022 at 09:43AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022

RT @RedLightning420: They really had Jackie Chan saying the n word 😭😭 https://t.co/9Kwwf42gem

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 28, 2022 at 04:15PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

RT @fasc1nate: A parasitic worm has turned this snail into a "zombie" that mimics caterpillars to be eaten by a bird, where it can reproduce inside its GI tract. https://t.co/okiKzeoXZA

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 27, 2022 at 09:08AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

RT @tize4PF: how does this even happen https://t.co/zjIFpUNWoC

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 26, 2022 at 09:27AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2022

RT @DontShowYourCat: short reach https://t.co/0MOkqArQyY

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 25, 2022 at 09:55AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

RT @TrollFootball: Messi is a man of culture https://t.co/5P1k9nfk5n

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 24, 2022 at 09:40AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2022

RT @BornAKang: What was her goal here lol https://t.co/48pQiWuALu

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 23, 2022 at 09:49AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2022

RT @BornAKang: Imagine you minding your business and a suitcase come flyin at you https://t.co/iFPYg1mkRW

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 22, 2022 at 10:22AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

RT @taylorswift13: Here’s the teaser trailer for the videos I’ve made for Midnights 🌌 Thank you @amazonmusic for premiering this, the first video for Anti-Hero will be out tomorrow at 8am ET. And Midnights will be here SO SOON!!! https://t.co/jjqUNkpPke https://t.co/xzmqXa5Cqy

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 21, 2022 at 01:24PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

RT @fasc1nate: Baby elephants typically don't learn to control their trunks until they're about a year old, which may result in behavior like this. https://t.co/DSMdrpHQ5L

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 20, 2022 at 03:02PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2022

RT @TansuYegen: 5-year-old Alberto Cartuccia Cingolani performing some Mozart🎹🎶🎵 https://t.co/Z9XGIBhjHl

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 19, 2022 at 02:40PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

RT @DailyLoud: Live look at a Japan bullet train 🤯🚄https://t.co/1XZcVKjNnW

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 18, 2022 at 04:42PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2022

RT @Failcatcher1: When architect of your house is your bestfriend 😂 https://t.co/jyX4g2rbzC

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 17, 2022 at 03:29PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022

RT @historyinmemes: One of the most effective ads to air in TV history https://t.co/Vm1HdqPUUn

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 16, 2022 at 03:12PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2022

RT @Failcatcher1: Relationship goals 😆 https://t.co/Crje93NI0a

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 15, 2022 at 03:55PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022

RT @BornAKang: He ate them hits and charged up his power punches https://t.co/Ktg5SnRc8i

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 14, 2022 at 10:56AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2022

RT @stopthatfooty: Stop that Cancelo. https://t.co/ye3s9l0SL7

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 12, 2022 at 04:14PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2022

RT @catinoddplaces: he is charging https://t.co/rtPoE6W30a

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 11, 2022 at 04:40PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2022

RT @buitengebieden: Mood.. 😂 https://t.co/7rSPuDCLCw

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 10, 2022 at 04:58PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2022

RT @weirdlilguys: that's the spot https://t.co/4xMfhxsInm

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 09, 2022 at 04:37PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2022

RT @TheFigen_: Awesome dance... 😂😂 https://t.co/i3t9Q7iStj

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 08, 2022 at 02:21PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022

RT @TheFigen_: 4 types of people. https://t.co/PDOYUWgfNh

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 07, 2022 at 02:24PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

RT @Artgalleryin: Look at sky... Amazing painting https://t.co/OSOW91xyZj

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 06, 2022 at 10:22AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022

RT @Artgalleryin: Wonderful Artwork. https://t.co/HN6FurBaOS

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 05, 2022 at 09:25AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2022

RT @buitengebieden: Busted.. 😂 https://t.co/X5VdFXw1Sw

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 04, 2022 at 09:48AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

RT @fun4laugh: Do not bully! https://t.co/4EDyGPhFrN

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 03, 2022 at 09:36AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022

RT @Artgalleryin: Beautiful camouflage Artwork... https://t.co/PFQ2Pz9UrK

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 02, 2022 at 09:55AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022

RT @TansuYegen: A magical view of deers in Lake Interlaken, Switzerland🦌🦌🦌 https://t.co/cGOwE1jwW9

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản October 01, 2022 at 11:26AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

RT @buitengebieden: “Don’t forget me” 😅 https://t.co/oyfvtvrwVg

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 30, 2022 at 09:37AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

RT @ifiwasperfect: Proof that men don't want no drama in their life 😂😂😂 https://t.co/OkpVvtx9Bn

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 29, 2022 at 10:00AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

RT @buitengebieden: Wait for it.. 😎 https://t.co/2R0wx1GW0Z

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 28, 2022 at 10:34AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

RT @does_ArtWork: Street art by Spanish artist pejack https://t.co/npLoLiVSKQ

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 27, 2022 at 09:43AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

RT @theworldofdog: such a clever dog https://t.co/oHnIEGhXrm

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 26, 2022 at 11:22AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

Giám đốc BV Bạch Mai nói về thiếu thuốc và nhiều máy móc xã hội hóa đang “đắp chiếu” Không chỉ xảy ra tình trạng thiếu thuốc mà Bệnh viện Bạch Mai cũng như một số bệnh viện lớn khác còn đang phải đối mặt với tình trạng nhiều máy móc xã hội hóa https://t.co/tTLEmJ1ns1

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 25, 2022 at 11:12AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2022

Thực hư đề xuất đưa mộ vua Bảo Đại về nước Đại diện Nguyễn Phúc tộc Việt Nam khẳng định thông tin đưa lăng mộ vua Bảo Đại về nước và đề xuất xin cấp 15 ha đất để làm nơi thờ tự, xây dựng lăng mộ vị vua này là không chính xác. https://t.co/D5SdZ6iZBp

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 24, 2022 at 11:12AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

Cựu đại tá Phùng Anh Lê khai gì trước toà? HĐXX đã xét hỏi đối với bị cáo Phùng Anh Lê (cựu đại tá, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội) về các nội dung liên quan tới vụ án. https://t.co/LTV0gunsfW

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 23, 2022 at 11:11AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

Một loạt cán bộ Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang bị khai trừ Đảng Quyết định khai trừ một số cán bộ Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang ra khỏi Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang đồng thời yêu cầu một số tổ chức đảng https://t.co/umYQGyPDiZ

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 22, 2022 at 11:11AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

TP.HCM: Do quá áp lực, hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc Trong hơn 6.000 cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, ở khối sở - ngành thì Sở Xây dựng nhiều nhất với 23 người; TP Thủ Đức nhiều nhất khối quận - huyện với 40 người https://t.co/VuGr7qPUUg

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 21, 2022 at 11:11AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

VKS đề nghị mức án đối với cựu đại tá Phùng Anh Lê Sau 2 ngày xét xử, VKSND Hà Nội đã đề nghị mức án đối với cựu đại tá Phùng Anh Lê và 3 cấp dưới. https://t.co/a11Rxlo2Hj

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 20, 2022 at 11:10AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

Ông Phùng Anh Lê thề không nhận 110 triệu đồng, nói sẽ kêu oan đến chết Sau khi nghe đại diện VKS đề nghị mức án, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ đã mang cả mẹ mình ra thề rằng không nhận số tiền 110 triệu đồng. https://t.co/7VRlVwYl8i

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 19, 2022 at 11:10AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

Trình Bộ Chính trị chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam tổng vốn gần 59 tỉ USD Căn cứ Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022, dự kiến tháng 9-2022 sẽ trình Bộ Chính trị xem xét, có ý kiến về chủ trương đầu tư https://t.co/KUfQ2GyM30

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 18, 2022 at 11:10AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2022

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù Với cáo buộc nhận hối lộ số tiền 110 triệu đồng để thả người trái pháp luật, cựu đại tá Phùng Anh Lê bị tòa tuyên phạt mức án 7 năm 6 tháng tù giam. https://t.co/LPIHyAAhw6

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 17, 2022 at 11:09AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2022

Bác sĩ kiến nghị sắm khiên, áo giáp đề phòng bị tấn công! Thời gian qua, tại một số bệnh viện (BV) xảy ra tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, tinh thần https://t.co/13bpwGy9lW

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 16, 2022 at 11:09AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2022

Ai chi trả cho những bữa tiệc của CLB Giám đốc CDC miền Bắc? Cả trăm người ăn, ở tại khách sạn sang trọng bậc nhất Hạ Long (Quảng Ninh) và dùng tiệc trên du thuyền 5 sao, song Chủ tịch CLB các Giám đốc CDC miền Bắc khẳng định không dùng tiền cơ quan https://t.co/dTy1qmm75B

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 15, 2022 at 11:09AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2022

Sở Nội vụ TP.HCM đính chính thông tin gần 6.200 cán bộ nghỉ việc Việc TP.HCM có gần 6.200 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc là số liệu được thống kê từ ngày 1-1-2020 đến 30-6-2022. https://t.co/1aurWzmqcA

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 14, 2022 at 11:08AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2022

Khởi tố, bắt giam hai đối tượng liên quan vụ đạp xe khiến cán bộ công an hy sinh Phạm Hồng Qui (SN 1990) và Ngô Hoàng Thọ (SN 1980, cùng ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị bắt tạm giam điều tra về hành vi trộm cắp tài sản https://t.co/fdLCHkViZn

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 13, 2022 at 11:08AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2022

"Đại tiệc chia tay" cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh: UBKT tỉnh uỷ chưa có báo cáo Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ Quảng Ninh đến sáng nay 15-8 vẫn chưa có báo cáo gửi Thường trực tỉnh uỷ liên quan đến lùm xùm "tiệc chia tay" của ông Ninh Văn Chủ, cựu giám đốc CDC https://t.co/4AhUfgNd5R

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 12, 2022 at 11:07AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2022

Không giảm án cho cựu Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa vụ núi Chín Khúc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bác kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự của ông Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN&MT trong vụ án tại các dự án trên núi Chín Khúc. https://t.co/YsFCwUjknW

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 11, 2022 at 11:07AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2022

Vụ thâu tóm “đất vàng” Bình Dương: 1.400 tỉ chỉ bán 250 tỉ Ông Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch Tổng công ty 3/2, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thao túng hoạt động hội đồng thành viên theo mục đích cá nhân dẫn đến thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng. https://t.co/rzL6IYEHlk

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 10, 2022 at 11:06AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2022

Vụ "đất vàng" Bình Dương: "Bỏ sót" tài sản rồi góp vốn giá rẻ, thiệt hại 4.000 tỉ Khu đất 145 ha lẽ ra phải đưa vào xác định giá trị Tổng Công ty 3/2 khi cổ phần hóa nhưng lại bị “bỏ sót” ra ngoài, sau đó mang đi góp vốn với giá rẻ https://t.co/GMGqMH17SF

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 09, 2022 at 11:06AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2022

3 cán bộ Sở Y tế Quảng Ninh bị khai trừ Đảng 3 cán bộ Sở Y tế Quảng Ninh vừa bị khai trừ khỏi Đảng do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. https://t.co/d15BBZGZiz

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 08, 2022 at 11:05AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2022

Đề xuất thu phí ô tô vào trung tâm TPHCM: Băn khoăn, lo ngại Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa đề xuất UBND TPHCM lập dự án thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố. https://t.co/e3fnh30uK7

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 07, 2022 at 11:05AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

Điều tra vụ cháy quán karaoke làm 3 chiến sĩ hi sinh, rà soát toàn bộ quán karaoke, bar, vũ trường UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy quán karaoke tại quận Cầu Giấy https://t.co/KWrhqLNH5W

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 06, 2022 at 11:04AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang kiêm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bà Hồ Thu Ánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, được phân công kiêm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc sở này. https://t.co/dpxncO9ZpJ

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 05, 2022 at 11:04AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2022

Bộ Giao thông Vận tải có tân Thứ trưởng 48 tuổi Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT. https://t.co/OlCJdISfJm

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 04, 2022 at 10:55AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2022

Sẽ yêu cầu Ninh Bình báo cáo vụ "bị cảnh cáo mà vẫn làm Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng" Ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng ban Nội Chính Trung ương cho rằng, vi phạm tới mức bị kỷ luật cảnh cáo https://t.co/4DkYuu00HS

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 03, 2022 at 10:54AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2022

Sự thật về “hòn non bộ khủng nhất Việt Nam” Mới đây, hình ảnh “hòn non bộ khủng nhất Việt Nam” được mạng xã hội lan truyền chóng mặt có nguồn gốc từ hình ảnh chú thích của một bài báo. https://t.co/ZNavljCIyS

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 02, 2022 at 10:53AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2022

Khởi tố nguyên chủ tịch huyện Đăk Hà Ông Đoàn Ngọc Thắng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". https://t.co/5PCRdKq09j

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản September 01, 2022 at 10:53AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2022

Hàng chục ngàn USD mà ông Tề Trí Dũng tham ô được che giấu thế nào? Ông Tề Trí Dũng bị cáo buộc đã tham ô số tiền 70.000 USD của Cty Sepzone Linh Trung - Công ty liên doanh mà Công ty phát triển Tân Thuận - IPC góp 50%, tương đương 8,5 triệu USD. https://t.co/o5pGNavCRV

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 31, 2022 at 10:52AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

Chính sách tiền lương, công chức, viên chức mới nhất Nhiều chính sách mới về tiền lương, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực thi hành trong tháng 8-2022. https://t.co/V3jBWWIoYs

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 30, 2022 at 10:51AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

Chủ trì tiệc chia tay "khủng", nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh bị kỷ luật Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Ninh Văn Chủ, nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh. https://t.co/MzpfuK2hE3

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 29, 2022 at 10:51AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2022

Giám đốc Sở TN-MT Thanh Hóa bất ngờ xin chuyển công tác Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đồng ý để ông Mai Nhữ Thắng thôi giữ chức Giám đốc Sở TN-MT theo nguyện vọng cá nhân để giới thiệu bầu ông giữ chức Phó trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh này. https://t.co/nm1byaeXQ1

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 28, 2022 at 10:50AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

Phó bí thư Ninh Bình bị cảnh cáo thôi làm Phó BCĐ chống tham nhũng Sau khi kiện toàn, ông Trần Hồng Quảng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình không còn trong danh sách của BCĐ phòng, chống tham nhũng. https://t.co/3gCk1iSWbc

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 27, 2022 at 10:49AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2022

Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc bệnh viện tỉnh Bình Phước bị kỷ luật Hai tập thể và hai cá nhân người đứng đầu bị kỷ luật vì liên quan đến những sai phạm trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19. https://t.co/zPpTGQtGnL

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 26, 2022 at 10:49AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2022

NÓNG: Giám đốc CDC Tiền Giang cùng 3 thuộc cấp bị khai trừ Đảng vì liên quan vụ Việt Á Giám đốc CDC Tiền Giang cùng 3 thuộc cấp bị khai trừ ra khỏi Đảng vì liên quan đến Công ty Việt Á. Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cũng bị kỷ luật https://t.co/y72fLJJsEj

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 25, 2022 at 10:47AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2022

RT @ulat_bulu_bulu: Bounce. https://t.co/S4PZy5GPMW

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 24, 2022 at 10:36AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

RT @glurpo: me n my bf https://t.co/0M6MFxi2O0

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 23, 2022 at 12:08PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2022

RT @KhabyLame: Never stop growing and always belleve inyour dreams 🥹 I love you all ❤️ https://t.co/9r8yVcRCLd

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 22, 2022 at 04:06PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2022

RT @FabrizioRomano: Antony didn’t show up again today in training with Ajax teammates - as he really wants Ajax board to negotiate with Man Utd. 🚨🇧🇷 #MUFC Been told again there are chances for Antony to be out of Ajax squad for tomorrow’s game in Rotterdam - it’s discussed since yesterday. #Ajax https://t.co/xvQYTIz4Es

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 21, 2022 at 10:55AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2022

RT @TrollFootball: New skills 🔥 https://t.co/6CSChLPnjK

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 20, 2022 at 04:09PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

RT @FabrizioRomano: Casemiro deal. Negotiations now in progress on both player and clubs side with Manchester United, talks will continue on Friday to make final decision. 🚨🔴🇧🇷 #MUFC Man Utd have offered Casemiro a longer contract than current one with huge salary - but absolutely not double. https://t.co/fwPz7AvjYd

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 19, 2022 at 10:42AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022

RT @MorissaSchwartz: Score!!! https://t.co/wYo5Uab84c

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 18, 2022 at 03:18PM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

RT @buitengebieden: Dog petting the cat.. 😅 https://t.co/Fil555AU19

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 17, 2022 at 11:34AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2022

RT @oatmilkers: me and the girls outside the abortion clinic https://t.co/saYJJ8iPf3

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 16, 2022 at 10:04AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2022

RT @SkySportsPL: TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 https://t.co/XhWuOU4fwD

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 15, 2022 at 09:50AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2022

RT @buitengebieden: Stop embarrassing me.. 😂 https://t.co/UaEX2J88Yc

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 14, 2022 at 10:35AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2022

RT @hotdogbiscuits: wtf do they be even training for????😭 https://t.co/ABQpLqOSTF

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 13, 2022 at 09:38AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2022

RT @glurpo: me working on my assignments ^-^ https://t.co/hI4bLSAB3I

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 12, 2022 at 10:00AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022

RT @SirKatelyn: Take these filters away from me oh my gosh 🥹😂😂 https://t.co/dWWEGIeHzU

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 11, 2022 at 09:52AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

RT @buitengebieden: Not the first time I guess.. 😅 https://t.co/tUzsiBTshi

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản August 10, 2022 at 10:03AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2022

Làm thế nào nhận biết rượu độc methanol

Rất khó phân biệt rượu methanol với rượu ethanol bằng mắt thường trừ cảm giác ngọt hơn, dễ uống hơn.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ngộ độc rượu có hai dạng là ngộ độc rượu thông thường (ethanol) và ngộ độc cồn công nghiệp methanol.

Ngộ độc rượu thông thường (rượu nấu từ ngũ cốc) do uống quá nhiều rượu, khiến cơ thể mất kiểm soát, có cảm giác hưng phấn, kích thích nhẹ. Nếu uống quá nhiều, bệnh nhân sẽ bị ngộ độc nặng với các triệu chứng kích thích thần kinh, hạ đường huyết, tụt huyết áp, hạ thân nhiệt, thậm chí suy hô hấp, hôn mê sâu. Một số trường hợp nặng gây tổn thương não, di chứng hôn mê, suy thận và tử vong.

Trường hợp ngộ độc cồn công nghiệp methanol, có độc tính rất cao, tác động chủ yếu lên thần kinh. Khi vào cơ thể, methanol được chuyển hóa thành formaldehyde và tiếp đến là formic acid, sẽ tấn công não bộ, mắt, dây thần kinh thị giác.

Tuy nhiên, "rất khó để phân biệt rượu chứa methanol và ethanol bằng mắt thường", tiến sĩ Khuất Quang Sơn, giảng viên Hóa học, Đại học Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết. Ngoài ra, theo bác sĩ Nguyên, methanol rất giống với rượu ethanol thông thường, thậm chí ngọt, dễ uống hơn. Khi mới uống, bệnh nhân cũng có cảm giác giống với say rượu nên dễ bị nhầm lẫn, bằng mắt thường rất khó phân biệt được hai loại này.

Phần lớn các vụ ngộ độc liên quan đến methanol đã xảy ra do uống đồ uống bị lẫn tạp chất và methanol. Nguyên nhân do methanol được "tuồn" trái phép ra ngoài, pha vào rượu nhằm mục đích kinh doanh phi pháp, không được cơ quan chức năng kiểm soát... Một số khác do mua cồn sát trùng (cồn y tế) về pha với nước thành rượu uống, mà không biết cồn sát trùng này vô tình bị pha trộn methanol.

Từ 4/8 đến 8/8, 11 bệnh nhân ngộ độc rượu phải vào viện điều trị, trong đó hai người tử vong, một nữ sinh tổn thương lan tỏa cả hai bên bán cầu não, tình trạng nặng,nguy hiểm tính mạng. Những trường hợp khác đang cấp cứu và điều trị hồi sức tích cực. Các bệnh nhân này đều bị ngộ độc sau khi uống rượu pha cồn rửa tay và nồng độ methanol trong máu đều vượt ngưỡng cho phép.

Ngộ độc methanol diễn ra từ từ. Theo bác sĩ Nguyên, những giờ đầu sau khi uống phải cồn công nghiệp methanol, người bệnh chỉ có cảm giác say giống say rượu thông thường. Sau vài ngày, chất độc bắt đầu chuyển hóa. Bệnh nhân xuất hiện mờ mắt, lơ mơ, thở nhanh do rối loạn axit máu, co giật, hôn mê. Khi đến viện, hầu hết trường hợp đã tổn thương não, mắt và tuần hoàn, ở trong tình trạng nguy kịch.

Theo tiến sĩ Sơn, methanol là chất lỏng trong suốt, không màu, vừa là chất độc cấp tính vừa là chất độc mãn tính (không có dấu hiệu rõ ràng và không phát tác ngay sau khi ăn). Theo y văn, nồng độ này ở từ mức 20mg/dL đã có thể gây ngộ độc, trên 50 mg/dL phải lọc máu cấp cứu và trên 80 mg/dL khả năng tử vong.

Methanol có thể được hấp thụ vào cơ thể qua đường hít, nuốt, tiếp xúc với da hoặc tiếp xúc với mắt. Trong đó, nuốt là một con đường tiếp xúc quan trọng, mức độ gây độc cao nhất.

Triệu chứng ban đầu như nhức đầu, chóng mặt, kích động, hưng cảm cấp tính, mất trí nhớ, giảm mức độ ý thức bao gồm hôn mê và co giật. Buồn nôn, nôn, chán ăn, đau bụng dữ dội, xuất huyết tiêu hóa, tiêu chảy, bất thường chức năng gan và viêm tụy.

Nhiều người bị rối loạn thị giác, mờ mắt, nhạy cảm với ánh sáng, ảo giác thị giác, nhìn mờ, mất thị lực một phần đến toàn bộ và hiếm khi đau mắt, mất cân bằng điện giải, suy thận, tiểu ra máu và chết cơ ở cấp độ tế bào, tiêu cơ vân. Nặng hơn, bệnh nhân loạn nhịp tim, hạ huyết áp, ngừng hô hấp, nguy cơ tử vong cao

Để phòng chống ngộ độc rượu, nên sử dụng mức độ vừa phải theo liều lượng. Không uống quá hai đơn vị cồn một ngày với nam, một đơn vị cồn mỗi ngày đối với nữ và không uống quá 5 ngày một tuần. Một đơn vị cồn tương đương 10 g cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống, tức khoảng 3/4 chai hoặc lon bia 330 ml (5%) hoặc một cốc bia hơi 330 ml hay một ly rượu vang 100 ml (13,5%) hoặc một chén rượu mạnh 30 ml (40%).

Không cho trẻ em và vị thành niên uống rượu bia, kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần. Nên uống từ từ, kết hợp vừa ăn vừa uống, uống xen kẽ với nước lọc. Không điều khiển xe sau khi uống rượu bia. Không nên tham gia vào các hoạt động ngoài trời hoặc ở những nơi nguy hiểm, không an toàn, dễ bị ngã, va chạm, chấn thương...

Không uống rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy chứng nhận, rượu pha chế, rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật, nhất là không được uống rượu khi đang đói, căng thẳng, hay mệt mỏi. Khi có biểu hiện triệu chứng ngộ độc rượu như mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, nôn... cần đến ngay các cơ sở y tế để điều trị kịp thời.

Tuyệt đối không uống rượu pha với những loại nước có ga, bia, caffein, hoa quả công nghiệp nhiều phẩm màu... Không nên ăn các loại kẹo, bánh mứt quá ngọt hoặc các loại thực phẩm cay nồng và hút thuốc trong khi uống rượu khiến cơ thể nhanh chóng bị mệt, tinh thần thiếu minh mẫn...

Các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý, giám sát, không để rượu giả, rượu pha tràn lan thị trường, đe dọa tính mạng người dân.