Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2023

RT @BuffaloBills: Damar Hamlin FaceTimed into our team meeting today to talk to players and coaches. What he said to the team: “Love you boys.” ❤️ https://t.co/8dorrWNaxt

Mỹ Hạnh Susan đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:


Bài viết được xuất bản January 07, 2023 at 11:52AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: One789 on Dropbox.
@Content credit: One789 Twitter

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét